Casemanager Verzuim: Salaris, Taken en Functieomschrijving

Professionele ondersteuning voor effectieve verzuimbegeleiding en kostenbesparing.

De kernrol van de casemanager verzuim in jouw organisatie

De casemanager verzuim is een praktische schakel in HR en personeelsbeheer. Deze specialisten zijn gericht op het beheersen van ziekteverzuim en het ondersteunen van een stabiele werkomgeving. Hun kennis is essentieel voor het handhaven van de productiviteit en het realiseren van een werkomgeving waarin iedereen zijn bijdrage kan leveren. Ontdek hoe de casemanager verzuim jouw organisatie efficiënt kan ondersteunen.

Wat doet een verzuim casemanager?

De casemanager verzuim fungeert als een cruciale navigator in het complexe landschap van verzuimmanagement. Deze rol omvat het actief sturen en beheren van alle fasen van het verzuimtraject, vanaf het moment dat een medewerker zich ziek meldt tot aan de succesvolle terugkeer in het arbeidsproces. De casemanager verzuim zet zich in om verzuimcijfers te reduceren door middel van gerichte begeleiding, het opstellen van re-integratieplannen en het proactief initiëren van preventieve acties om toekomstig verzuim te voorkomen.

casemanager verzuim - man

Wat is een casemanager verzuim?

Een casemanager verzuim is een deskundige op het gebied van verzuimregelgeving en -procedures, die als doel heeft een brug te slaan tussen de belangen van de werkgever en het welzijn van de werknemer. Deze professional is niet alleen een adviseur en begeleider, maar ook een bewaker van het verzuimbeleid en de naleving van relevante wetten zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Met een empathische en resultaatgerichte benadering zorgt de casemanager ervoor dat elke verzuimcase met de grootste zorg en aandacht wordt behandeld, waarbij de focus ligt op een efficiënte en mensgerichte aanpak.

Wat zijn de taken van een casemanager verzuim?

Hieronder worden de zes belangrijkste taken van een casemanager verzuim uitgelicht, elk voorzien van een korte toelichting:

 1. Het opstellen en bijhouden van verzuimdossiers: De casemanager verzuim zorgt voor een nauwkeurige administratie van elk verzuimgeval, waarbij alle relevante informatie en communicatie wordt vastgelegd. Dit is essentieel voor het waarborgen van transparantie en het voldoen aan wettelijke vereisten.
 2. Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en HR bij verzuimvraagstukken: De casemanager fungeert als een kennisbron en adviseur voor leidinggevenden en HR-teams, biedt inzicht in complexe verzuimkwesties en helpt bij het ontwikkelen van effectieve verzuimstrategieën. Deze ondersteuning is cruciaal voor het maken van geïnformeerde beslissingen en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.
 3. Het begeleiden van zieke medewerkers en het bewaken van de re-integratie: De casemanager verzuim biedt persoonlijke begeleiding aan zieke medewerkers en zorgt voor een gestructureerd en ondersteunend re-integratietraject. Door nauw samen te werken met de medewerker, streeft de casemanager naar een soepele en duurzame terugkeer naar het werk.
 4. Het coördineren van contacten tussen alle betrokken partijen: De casemanager verzuim fungeert als de centrale schakel tussen de bedrijfsarts, de werknemer, de werkgever en eventuele andere betrokken partijen. Deze coördinatie zorgt voor een gestroomlijnde communicatie en een geïntegreerde aanpak van het verzuimbeheer.
 5. Het analyseren van verzuimtrends en het ontwikkelen van preventiestrategieën: De casemanager verzuim analyseert verzuimgegevens om patronen en trends te identificeren, en gebruikt deze inzichten om gerichte preventiestrategieën te ontwikkelen. Dit proactieve beleid helpt toekomstig verzuim te verminderen en draagt bij aan een gezondere organisatiecultuur.
 6. Het bieden van training en voorlichting aan het personeel: De casemanager verzuim organiseert trainingen en voorlichtingssessies voor medewerkers en management over onderwerpen zoals stressmanagement, ergonomie en gezond werken. Door het bewustzijn en de kennis binnen de organisatie te vergroten, draagt de casemanager bij aan het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving.

 

Welke soorten verzuim casemanagers zijn er?

De rol van een casemanager verzuim kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de structuur en behoeften van de organisatie. Hieronder worden drie gangbare soorten casemanagers beschreven, elk met hun specifieke focus en expertise:

Interne Casemanager:
 • Beschrijving: De interne casemanager is een medewerker van de organisatie, vaak onderdeel van het HR-team. Deze casemanager heeft diepgaande kennis van de bedrijfscultuur, de medewerkers en de interne processen.
 • Expertise: Deze rol is ideaal voor het bieden van gepersonaliseerde begeleiding en ondersteuning, aangezien de interne casemanager nauw betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken en direct kan inspelen op de behoeften van zowel de organisatie als de medewerkers.
 
Externe Casemanager:
 • Beschrijving: Externe casemanagers zijn onafhankelijke specialisten die door organisaties ingehuurd kunnen worden. Deze casemanagers brengen een frisse blik en gespecialiseerde kennis mee, wat vooral waardevol kan zijn bij complexe verzuimgevallen of wanneer specifieke expertise vereist is.
 • Expertise: De externe casemanager is vaak flexibel inzetbaar en biedt een objectieve kijk op het verzuimbeleid en de -praktijk. Organisaties kunnen profiteren van de brede ervaring en de best practices die deze casemanagers uit verschillende sectoren en bedrijven meebrengen.
 
Casemanager Taakdelegatie:
 • Beschrijving: De casemanager taakdelegatie werkt nauw samen met de bedrijfsarts en neemt bepaalde taken over in opdracht van de bedrijfsarts. Deze vorm van taakdelegatie is bedoeld om de efficiëntie te verhogen en de bedrijfsarts te ontlasten.
 • Expertise: Deze casemanager is gespecialiseerd in het uitvoeren van specifieke taken onder supervisie van de bedrijfsarts, zoals het voeren van verzuimgesprekken of het opstellen van re-integratieplannen. De casemanager taakdelegatie fungeert als een verlengstuk van de bedrijfsarts en zorgt voor een gestroomlijnde communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen.
 

Elk type casemanager brengt unieke voordelen en expertise met zich mee. De keuze voor een bepaald type casemanager hangt af van de specifieke behoeften, de grootte en de structuur van de organisatie, en de aard van de verzuimgevallen waarmee men te maken heeft.

casemanager verzuim - vrouw

 

Wat mag je van een casemanager verwachten?

Van een casemanager mag je verwachten dat zij de regie nemen in het verzuimproces, zorgen voor een correcte naleving van wet- en regelgeving, en streven naar een snelle en duurzame re-integratie van de medewerker. Zij zijn de schakel tussen alle betrokken partijen en zorgen voor heldere communicatie en een empathische benadering.

Wie is verantwoordelijk voor verzuim?

Hoewel de casemanager een centrale rol speelt, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor verzuim bij de werkgever. De casemanager ondersteunt en adviseert, maar het is aan de werkgever om het beleid rondom verzuim vorm te geven en de aanbevelingen van de casemanager op te volgen.

 

 

Wat mag een casemanager verzuim wel en niet vragen?

Een casemanager mag algemene vragen stellen over de werkzaamheden die een medewerker nog kan uitvoeren en wanneer de medewerker verwacht terug te keren. Echter, vragen over de specifieke medische situatie of diagnose zijn voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Welke eigenschappen hoort een goede casemanager te voldoen?

Een effectieve casemanager verzuim beschikt over:

 • Inlevingsvermogen: Om de situatie en wensen van zowel de medewerker als werkgever te begrijpen.
 • Probleemoplossend vermogen: Om complexe situaties te doorgronden en passend advies te geven.
 • Samenwerkend vermogen: Om effectief samen te werken met alle betrokken partijen.
 • Daadkracht en Initiatief: Om proactief te handelen en het verzuimproces te sturen.
 • Kennis van Verzuimregelgeving: Om te zorgen voor een correcte naleving van alle (wettelijke) regels en procedures.
 

Casemanager verzuim: salaris, taken en functieomschrijving

Een casemanager verzuim heeft een veelzijdige en verantwoordelijke functie. Het salaris varieert afhankelijk van ervaring, sector en regio. De taken omvatten alles van dossierbeheer tot het adviseren en ondersteunen bij re-integratie. De functie vereist een combinatie van empathie, organisatorisch vermogen en kennis van wet- en regelgeving.

Hieronder wordt dieper ingegaan op het salaris, de taken en de functieomschrijving van een casemanager verzuim.

Salaris: Het salaris van een casemanager verzuim is afhankelijk van verschillende factoren zoals ervaring, opleidingsniveau, sector en geografische locatie.

 • Vast dienstverband: Voor een casemanager verzuim in vast dienstverband ligt het gemiddelde salaris in Nederland tussen de €3.000 en €5.000 bruto per maand voor een fulltime positie. Casemanagers met uitgebreide ervaring of die werken in complexe industrieën kunnen een hoger salaris verwachten. Daarnaast kunnen certificeringen en gespecialiseerde kennis in bepaalde aspecten van verzuimbeheer bijdragen aan een hoger salaris. Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenopbouw, vakantiedagen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling kunnen ook een belangrijke rol spelen in het totale compensatiepakket.
 • Freelance casemanagers: Freelance casemanagers verzuim inhuren hanteren vaak een uurtarief dat kan variëren van €50 tot €150 per uur, afhankelijk van hun ervaring, expertise en de complexiteit van de opdracht. Freelancers hebben de flexibiliteit om te werken met verschillende organisaties en kunnen zich specialiseren in bepaalde sectoren of soorten verzuim, wat hun tarief kan beïnvloeden.
 

Taken: De taken van een casemanager verzuim zijn divers en vereisen een breed scala aan vaardigheden en kennis.

 • Dossierbeheer: Een casemanager verzuim zorgt voor een nauwkeurig en up-to-date beheer van verzuimdossiers. Dit omvat het documenteren van alle communicatie, acties en plannen, en het zorgen voor een correcte naleving van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Begeleiding en Advies: De casemanager biedt ondersteuning en advies aan zowel leidinggevenden als medewerkers gedurende het gehele verzuimproces. Dit omvat het begeleiden van zieke medewerkers, het adviseren over re-integratiemogelijkheden en het ondersteunen bij het maken van aanpassingen in de werkplek of werkzaamheden.
 • Samenwerking met Professionals: De casemanager coördineert de samenwerking tussen verschillende professionals zoals bedrijfsartsen, therapeuten, re-integratiecoaches en juridische adviseurs. Dit vereist sterke communicatieve vaardigheden en een goed begrip van de rollen en verantwoordelijkheden van elk van deze partijen.
 • Preventie en Voorlichting: Een belangrijk onderdeel van de rol van de casemanager is het ontwikkelen en implementeren van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen. Dit kan onder meer het geven van voorlichting over gezond werken, het organiseren van workshops over stressmanagement en het adviseren over aanpassingen in de organisatiecultuur of het arbeidsbeleid omvatten.
 • Analyse en Rapportage: De casemanager analyseert verzuimdata om trends te identificeren, stelt rapportages op en ontwikkelt strategieën voor verzuimreductie. Dit vereist analytische vaardigheden en de mogelijkheid om data te vertalen naar concrete actieplannen.
 

Functieomschrijving: De casemanager verzuim is een professional die gespecialiseerd is in het begeleiden van het verzuimproces binnen organisaties. Deze rol vereist een uitstekende kennis van de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim, sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om zowel strategisch als empathisch te handelen.

 • Strategisch Partner: De casemanager verzuim werkt nauw samen met het management en HR om een verzuimbeleid te ontwikkelen dat aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. Zij adviseren over de implementatie van dit beleid en zorgen voor de naleving ervan.
 • Empathische Begeleider: In de rol van begeleider toont de casemanager empathie en begrip voor de situatie van de zieke medewerker. Zij ondersteunen de medewerker in het proces van ziekte naar herstel en zorgen voor een re-integratietraject dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker.
 • Kennisexpert: Een casemanager verzuim moet voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom verzuim. Zij moeten in staat zijn deze kennis toe te passen in de praktijk en zowel werkgevers als werknemers hierover te adviseren.
 

De casemanager verzuim is een veelzijdige en dynamische functie die een significante impact kan hebben op het welzijn van medewerkers en de prestaties van een organisatie. Met een proactieve houding en een focus op duurzame inzetbaarheid draagt de casemanager bij aan een veerkrachtige organisatie waarin elke medewerker zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

Hoe word je casemanager verzuim?

Het worden van een casemanager verzuim vereist specifieke opleiding en training, gezien de complexiteit van de rol en de noodzaak om een diepgaande kennis van verzuimbeheer, wet- en regelgeving, en communicatieve vaardigheden te hebben. Hier is hoe je casemanager verzuim kunt worden en welke opleiding je daarvoor nodig hebt:

  • Opleiding: De basis is het volgen van een relevante opleiding. Dit kan een bachelor- of masteropleiding zijn in een veld zoals Human Resource Management, Arbeidsrecht, Psychologie, of een vergelijkbare studie. Deze opleidingen bieden een stevig fundament in de principes van personeelsbeheer en -ontwikkeling.
  • Specialisatie: Na het afronden van een algemene opleiding, is specialisatie in verzuimbeheer essentieel. Dit kan door het volgen van specifieke cursussen of een post-hbo opleiding tot casemanager. Deze opleidingen richten zich specifiek op ziekteverzuimbeheer, de Wet Verbetering Poortwachter, en andere relevante wet- en regelgeving.
  • Praktijkervaring: Werkervaring opdoen in HR, specifiek in verzuimbeheer, is cruciaal. Dit kan beginnen met stages of junior posities, waarbij je leert van ervaren casemanagers en geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden krijgt.
  • Certificering: Het behalen van professionele certificeringen kan je expertise en geloofwaardigheid verhogen. Voorbeelden zijn de Register Casemanager (RCM) of de Certificering voor Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Deze certificeringen erkennen je kennis en vaardigheden in verzuimbeheer.
 1. Welke opleiding nodig voor casemanager?

  • Bacheloropleidingen: Een bachelor in Opleiding Human Resource Management casemanager verzuim HAN.nl, Bachelor en Master opleiding Arbeidsrecht op vu.nl, Bachelor opleiding Psychologie uva.nl, of een gerelateerde studie legt de basis voor een carrière als casemanager.
  • Post-hbo opleidingen: Deze opleidingen bieden diepgaande kennis en vaardigheden specifiek voor verzuimbeheer. Ze behandelen onderwerpen zoals de Wet Verbetering Poortwachter, communicatie met zieke werknemers, en de coördinatie van het re-integratieproces.
  • Specifieke cursussen en trainingen: Er zijn verschillende cursussen en trainingen beschikbaar voor diegenen die hun kennis willen verdiepen in specifieke aspecten van verzuimbeheer, zoals de omgang met psychosociale arbeidsbelasting of het navigeren door complexe verzuimcases.
  • Professionele certificeringen: Certificeringen zoals RCM of RSC bevestigen je expertise in verzuimbeheer en kunnen je carrièrekansen verbeteren.
 

Door deze stappen te volgen en jezelf te voorzien van de juiste opleiding, training en praktijkervaring, kun je een bekwame en effectieve casemanager verzuim worden. Het is een rol die niet alleen vereist dat je goed bent opgeleid, maar ook dat je empathisch, communicatief vaardig en proactief bent in het aanpakken en voorkomen van verzuim.

Verzuim Casemanager vrouw

Neem de eerste stap naar beter verzuimbeheer

Ontdek hoe Interim HR Consultants kunnen ondersteunen in jullie verzuimbeheer.

Vestigingen

Naast onze locaties in heel Nederland vind je de hoofdkantoren in:

Hilversum
Eindhoven
.Direct contact

Vraag een gratis consult aan

Vragen over onze HR Dienstverlening? Wij helpen je graag.

Voor bedrijven

Kijk bij onze HR Dienstverlening

Kandidaten

Laat hier je gegevens achter voor interim of vaste HR uitdagingen